Vacatures

Greenkeeper

Op onze golfbaan hebben we veel werk aan het onderhoud van ons terrein. Uiteraard grasmaaien maar ook veel andere buitenwerkzaamheden. We hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Heb jij groene vingers en interesse dan horen we graag van je.

Stuur een mail met CV naar: golf@golfparkwilnis.nl

Functieomschrijving Assistent Golfbaan Manager Voor deze functie zijn we bezig met de gesprekken.

We zijn op zoek naar een betrouwbaar en gezellig persoon. Je hoeft uiteraard onderstaande niet allemaal al te kunnen maar een actieve instelling om te leren waarderen we erg. We zijn een informeel bedrijf met ongeveer 40 medewerkers met veel hart voor de zaak.

Gastvrijheid, klantvriendelijkheid, aanpakken en oog voor detail vinden we belangrijk.

Doel van de functie

Het ondersteunen van de manager bij het uitdragen, verkopen en organiseren van producten en diensten van de golfbaan en het bewaken van de gang van zaken rond de golfbaan en zodanig sturen dat tevredenheid bij alle partijen (leden, bedrijfsleden, greenfeespelers en personeel) wordt gewaarborgd.

Bevoegdheden/verantwoordelijkheden

· Vervangt van de manager bij diens afwezigheid.

· Is, onder leiding van de manager, mede verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau van de totale dienstverlening en doet voorstellen tot verbetering van de kwaliteit.

· Is verantwoordelijk voor de organisatie van alle evenementen die worden georganiseerd op de golfbaan (denk daarbij aan clinics, sponsordagen, vergaderingen, partijen en open dagen).

· Is verantwoordelijk voor acquisitie m.b.t. ledenwerving, vergaderingen, partijen, sponsoren, businessclub.

Taken

· Onderhoudt contacten met alle betrokkenen die binnen en buiten de organisatie worden betrokken bij de evenementen (horeca, pro’s, caddiemasters, etc.)

· Onderhoudt contacten met het secretariaat, caddiemasters en wedstrijdcommissie inzake de wedstrijdkalender.

· Waakt over het juiste gebruikt van de geautomatiseerde systemen en doet waar nodig verbetervoorstellen.

· Doet voorstellen m.b.t. het productaanbod.

· Werkt nauw samen met en geeft waar nodig sturing aan de restaurantmanager.

· Fungeert als eerste aanspreekpunt voor alle sponsoren- en businessclubleden en onderhoudt contacten met hen.

· Legt contacten met potentiele relaties, sponsoren en informeert hen over lidmaatschappen, arrangementen en prijzen.

· Onderhoudt contacten met receptie, caddiemasters, marshal en greenkeeping m.b.t. starttijden.

· Ziet in samenwerking met de manager toe op het maken, uitvoeren en bewaken van de jaarlijkse communicatie- en marketingplannen.

· Bepaalt in samenwerking met de manager interne standaarden voor communiceren (mail, social media, offertes, brieven, reglementen, voorwaarden, etc.)

· Onderhoudt contacten met externe leveranciers.

Communicatiepatroon

· Werkt samen met de manager

· Houdt wekelijks overleg met de manager

· Neemt deel aan het periodieke overleg met alle afdelingshoofden over de gang van zaken, de servicegraad, het kwaliteitsniveau en de inzet van personeel.

· Heeft daar waar nodig direct overleg met individuele medewerkers

Algemeen

Verricht, naar redelijkheid, ook andere werkzaamheden die niet tot de eigen functie behoren.

Werkt volgens de Arbo Veiligheids- en milieuvoorschriften en indien van toepassing, volgens de Horeca voorschriften HACCP.

Opleiding

Opleiding HBO niveau (bv. Hotelschool), of MBO 4 niveau.

Deadline sollicitaties: 12-1-2022

Soort dienstverband: Fulltime, Onbepaalde tijd

Graag motivatie met CV mailen naar: golf@golfparkwilnis.nl

Past bovenstaande functie je niet en wil je heel graag bij ons werken dan ben je altijd welkom om ons een brief met motivatie en CV te mailen. Dit kun je sturen naar: golf@golfparkwilnis.nl

Gewoon genieten | Golfpark Wilnis in Wilnis

VRAGEN? NEEM DIRECT CONTACT OP!

CONTACT OPNEMEN